Капітан-лейтенант Святослав Шрамченко (1893-1958)

 

5. Цитовані джерела.
 

Джерела.

 1. Автобіографія С. Шрамченка, складена 25.12.1957 р. Опубліковано: Тинченко Я. Військово-морські сили України. 1917-1921: науково-популярне видання. - К.: Темпора, 2012.
 2. Бібліографія. Список джерел до історії української визвольної боротьби 1914-1921 рр.// Літопис Червоної Калини. — Львів. — 1938. — Ч. 11-12.
 3. Богачевський Данило, д-р . На возі і під возом. Картини з життя галицького вояка і правника – Добра книжка, Торонто, 1976 р.
 4. Вісти Музею визвольної Боротьби. – Лютий 1936. – ч. 11.
 5. Вісті про українське життя. Свято в Ченстохові.//Свобода, Джерсі Сіті, ч.304 за 1940 р.
 6. Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства: Опыт мартиролога. — М.: Русский путь, 2004.
 7. Довідник з історії України / За ред. І. З. Підкови, Р. М. Шуста; Інст. історичних досліджень Львівського нац. унів. ім. Івана Франка. — Київ: Генеза, 2001.
 8. Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том І. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932.
 9. Е.О. З українського життя. Свято моря в Сяноці.//Свобода, Джерсі Сіті, ч.171 за 1940 рік.
 10. Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20х років ХХ ст.)  4те вид. Змін. і доп. Львів: Світ, 1992.
 11. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Збройні сили України першої половини XX ст. Генерали і адмірали / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів; Харків: «Видавництво Сага», 2007.
 12. Лисяк О. Мрія Чорноморського прапора (кап. лейт. фльоти С.Шрамченко).//Свобода, Джерсі Сіті, ч.80 за 1958 рік.
 13. Лукомский В. К., Модзалевский В. Л., худ. Г.И. Нарбут.  Малороссийский гербовник (1914). - Издание Черниговского дворянства, СПб, 1914 г.
 14. Максимчук Ю. Каталог українських поштових марок. II Частина. Недержавні випуски. Ульм-Донау, 1950 р.
 15. Малоросійський  родословник. Т. 5, вип. 5 / Українське генеалогічне товариство; НАН України; Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського; Інститут історії України; Г.В. Боряк (ред.кол.), В.В. Томазов (упоряд.). – К.-СПб.: Видавництво ВІРД, 2004
 16. Мамчак М.А. Флотоводці України. Історичні нариси, хронологія походів. – Снятин: ПрутПринт, 2005.
 17. Новини з українських земель// Свобода, Джерсі Сіті, ч.122 за 1940 рік.
 18. Некролог//Музейні Вісті, I-II квартал 1958, рік IV,ч. 1.
 19. Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій). – К. : Темпора, 2008.
 20. Пі. День Українського Моря.//Свобода, Джерсі Сіті, ч.107 за 1953 рік.
 21. Помер Святослав Олександрович Шрамченко, Капітан-Ляйтенант Української державної Фльоти//Свобода, Джерсі Сіті, ч.121, 1958 рік.
 22. Присутній. Свячене.//Свобода, Джерсі Сіті, ч.99 за 1953 рік.
 23. Рудиченко А., Тинченко Я. Награды и знаки национальных армий и правительств. Украина. Белоруссия. Литва. К., 2011.
 24. Святкування роковин самостійності і соборності.//Свобода, Джерсі Сіті, ч.28 за 1953 рік.
 25. Свято Українського Моря// Свобода, Джерсі Сіті, ч.134 за 1936 рік.
 26. Сергійчук В. Український здвиг. Т.1. Закерзоння. 1939-1947. Київ. Українська Видавнича Спілка. 2004.
 27. Т. Похорон капітана-ляйтенанта Святослава Шрамченка//Свобода, Джерсі Сіті, ч.128 за 1958 рік.
 28. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української народної республіки (1917-1921). Книга II.: Наукове видання. - К.: Темпора, 2011.
 29. Тинченко Я. Військово-морські сили України. 1917-1921: науково-популярне видання. - К.: Темпора, 2012.
 30. Український кружляк.//Розвага, ч 44. (99) від 28 жовтня 1917 р.
 31. Шрамченко С. Українська воєнно-морська політика на Кримі у 1917-1918 рр.//Літопис Червоної Калини. — Львів. — 1932. — Ч. 5.
 32. Шрамченко С. Український Морський Міністр Старший Лейтенант фльоти М. І. Білінський//Літопис Червоної Калини. — Львів. — 1932. — Ч. 9.
 33. Шрамченко С. Сучасне побільшення Чорноморської фльоти.//Табор, Ч. 13 —  Варшава, 1933.
 34. Шрамченко С. Українська Морська Піхота 1917-1920 рр.//Літопис Червоної Калини. — Львів. — 1934. — Ч. 11.
 35. Шрамченко С. На синьому Чорному Морі в 1917-1919 рр. )//Літопис Червоної Калини. — Львів. — 1935. — Ч. 3.
 36. Шрамченко С. Українські Воєнно-Морські Школи (1918–1920 рр.)//Табор, Ч. 15 — Варшава, 1935.
 37. Шрамченко С. Полундра (Памяти скончавшагося инж.-механика лейт. А. Я. Зубрилина).// Морской Журналъ – августъ 1936 г., № 104(8).
 38. Шрамченко С. Український рух на Фльотилі Північно-Ледового Океану у 1917 р. (20 років тому)//Літопис Червоної Калини. — Львів. — 1937. — Ч. 7-8.
 39. Шрамченко С.Українська Воєнно-морська політика на Кримі у 1917-1918 р.р.//Свобода, Джерсі Сіті, ч.109-110 за 1952 рік.
 40. Шрамченко С.Український визвольний прапор.//Свобода, Джерсі Сіті, ч.331 за 1952 рік.
 41. Шрамченко С. Українська морська мова та суходільна психіка.//Свобода, Джерсі Сіті, ч.18 за 1953 рік.
 42. Шрамченко С. Ще про українську морську мову та суходільну психіку.//Свобода, Джерсі Сіті, ч.152-153 за 1953 рік.
 43. Шрамченко С. Лінія Керзона (уривок з дневника з часів Визвольних змагань).//Свобода, Джерсі Сіті, ч.85 за 1953 рік.
 44. Шрамченко С. Гардемарины флота//Морскіе записки — Vol. XII, № 1, 1954 р.
 45. .Шрамченко С. Початок війни 1939 року (жменька спогадів).//Літопис Волині - 1955 - Ч.2.
 46. Шрамченко С. Гектор (із спогадів)//Наше Життя (Our Life), рік 1955, число 3, березень.
 47. Шрамченко С. Свято Українського Моря.//Свобода, Джерсі Сіті, ч.80 за 1956 рік.
 48. Шрамченко С. На Каспійському морі//Наше Життя (Our Life), рік 1957, число 8, вересень.
 49. Холмщина в честь Т. Шевченка.//Свобода, Джерсі Сіті, ч.141 за 1941 р.
 50. Яр Славутич. Два хибні рядки в чудовому вірші (До 100-річчя з дня народження Максима Рильського).//Свобода, Джерсі Ситі і Ню Йорк, ч. 231 за 1995 р.

 Создан 27 авг 2014